•  Hedeflerimiz doğrultusunda insan gücünü verimli kullanmak
  •  İş görenlerimizin tüm gereksinimlerini karşılamak ve gelişimlerini sağlamak
  •  En büyük rekabet avantajının "insan gücü" olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde insancıl davranış ilkesini benimsemek,
  •  "Doğru işe doğru insan" ve "eşit işe eşit ücret" uygulamaları ile eşitlik ilkesini benimsemek,
  •  İş görenlerimizin bilgi eskimelerini önlemek ve iş görenlerimizin en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve gelişimlerini sağlamak,
  •  Çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek "bilgi insanı"nı hazırlamak için uygun eğitim ortamlarını hazırlamak,
  •  İnsan ilişkileri, çalışanların tatmini, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları gibi insan odaklı işlevleri yerine getirmek,
  •  Tüm iş görenlerimizin ortak hedefler etrafında birleşmelerini sağlamak,
  •  Şirket amaçlarıyla iş görenlerimizin amaçlarını birlikte ele almak,
  •  İş görenlerimizin motivasyon düzeyini yüksek tutmak.

Daha fazla bilgi için : Sweet Heaven İletişim Formuna başvurabilirsiniz.